Vinice Strahovského kláštera

Sdílet

Na svazích pod Petřínem se réva pěstovala pravděpodobně již před příchodem premonstrátů v roce 1143. Ve 14. století tu tvořila téměř souvislou plochu, než i zde ustoupila v průběhu 18. a 19. století zahradám a sadům. Dnes Strahovskému klášteru patří dvě menší vinice. Trojúhelníková stupňovitá Vyhlídka s vinicí, položená jihovýchodně, přiléhá k Opatské zahradě přímo nad cestou Raoula Wallenberga obkružující Velkou strahovskou zahradu. Za pohledem na překrásné panorama Hradu a Malé Strany se sem vydává stále více návštěvníků. Vinice vznikla podle návrhu architekta Otakara Kuči a je umístěna na pozvolných terasách. Keře odrůdy Hibernal mají funkci produkční i okrasnou. Druhá, o něco větší vinice Hibernalu, umístěná jižně při zdi Konventní zahrady, není veřejně přístupná. Hrozny slouží potřebám klášterní kuchyně.

Smazat logy Zavřít