Svatojánská vinice

Sdílet

Vinice se rozkládá se v úzkém pruhu podél zdi lemující ulici Úvoz až k domu původního viničního lisu, za nímž se rozšiřuje i do spodní části zahrady. Stejně jako vinice kolem Strahovského kláštera i zdejší část petřínských vinic byla kdysi majetkem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Původně zcela zaniklá vinice byla v roce 2004 obnovena a postupně rozšiřována až do dnešní podoby. Pojmenování Svatojánská bylo vybráno podle nedalekého kostela sv. Jana Křtitele, který byl zrušen během josefínských reforem. Réva vinná se na území Strahovské zahrady pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. Postupem času byly petřínské vinice rozšiřovány. Část obhospodařovali sami premonstráti a část jich pronajímali nájemcům. Během válečných let (husitské války, třicetiletá válka, válka o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo znovu obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu.

Smazat logy Zavřít