Modřanská vinice

Sdílet

Nejjižnější pražská vinice je poskládaná z malých parcel, které mají pronajaté členové Českého zahrádkářského svazu. Každý hospodaří na svém pozemku, vinice je tak přehlídkou odrůd, způsobů řezu, vedení révy, později i vín. Záznam o pěstování révy v Modřanech na jižních svazích nad soutokem Vltavy s Berounkou obsahuje už listina knížete Soběslava II. z roku 1178, jíž vinici daroval Vyšehradské kapitule. Později byla ve vlastnictví církevním i světském. Název Arcibiskupská získala po roce 1715, po připsání pražskému arcibiskupství. To ji počátkem 19. století nově osadilo a rozšířilo až na plochu 2 ha. Ve 20. letech 20. století byla prodána, upadala, v roce 1929 vymrzla. Znovu ožila péčí zahrádkářů roku 1987. Ti dnes hospodaří na ploše 1,1 ha, vinici doplňuje ovocný sad, stylově zrekonstruovaný viniční dům a stodola s restaurací.

Smazat logy Zavřít