Divadlo Hybernia

Sdílet
  • veřejně přístupné

Významné muzikálové divadlo sídlí v Domě U Hybernů, který na první pohled upoutá zajímavou empírovou podobou. Díky svému jedinečnému umístění v historickém jádru Prahy je divadlo také dějištěm výjimečných koncertů, plesů a prestižních kulturně-společenských akcí.

otevírací doba

Pokladna

  • po–pá: 10:00–19:00
  • so–ne: v případě představení ve vlastní produkci otevřeno vždy od 10:00 do začátku představení
více o otevírací době

otevírací doba

Pokladna

  • po–pá: 10:00–19:00
  • so–ne: v případě představení ve vlastní produkci otevřeno vždy od 10:00 do začátku představení

historie

 

od středověku do zrušení kláštera

Brzy po založení Nového Města (1348) sem Karel IV. umístil benediktinský klášter sv. Ambrože. V roce 1630 získali pozemek od císaře Ferdinanda II. irští františkáni, kteří se po vypovězení královnou Alžbětou usadili v Nizozemí, odkud je císař povolal k nám. Mnichům se říkalo hyberni podle latinského názvu Irska – Hybernia (jejich zásluhou se u nás poprvé objevily brambory, které pěstovali v klášterní zahradě). Raně barokní konvent s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie vznikal jako novostavba v l. 1641-54, původní objekty byly zbořeny. Autorem projektu byl pravděpodobně Carlo Lurago. Věž byla doplněna až později v letech 1671-2, klášterní knihovna byla postavena r. 1701.

empírová přestavba a první republika

Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 byl objekt vyklizen a převeden vojsku, poté jej v dražbě získal hrabě Jan Sweerts-Sporck. Na přelomu 18. a 19. stol. se zde hrálo české divadlo v prostoru bývalého chrámu – jeviště bylo ve vyvýšeném presbytáři.

Objekt poté získala bankovní společnost (státní bankální správa), která provedla zásadní přestavbu v letech 1808-11 podle projektu architekta Jiřího Fischera po vzoru Staré mincovny v Berlíně. Přestavbu vedl pražský stavitel Jan Zobel, byly při ní zasypány katakomby, zaniklo původní průčelí kostela, byla snesena věž. Nové průčelí patří mezi nejcennější empírové stavby Prahy. Sochařská výzdoba je dílem Františka Xavera Lederera.

V areálu pak sídlily finanční úřady, celnice, cenzurní úřad. Poté, co bylo za první republiky rozhodnuto, že objekt zůstane zachován, bylo vyhověno návrhu českých výtvarníků přetvořit objekt na výstavní síň. To započalo v letech 1940-42 podle návrhu akad. arch. Josefa Karla Říhy vložením vnitřního schodiště, částečného dalšího podlaží, zřízením šaten a sociálního zázemí. Za války byly úpravy přerušeny a dokončeny až po roce 1949.

současnost

V roce 1997 měla začít rekonstrukce na muzikálovou scénu; tento pokus, jakož i následující v dalších letech, ztroskotal na nedostatku financí. Rekonstrukce začala v roce 2000, dokončena byla na podzim 2006. Autorem projektu rekonstrukce je ing. arch. Michael Klang – kladl důraz na maximální zachování původního vzhledu a sladění nových částí s historickými.

Během rekonstrukčních prací byla obnovena také barokní kaple (či spojovací chodba) z 18. století s bohatými štuky. Tento prostor byl prozkoumán a pak zazděn už v roce 1938, v současnosti byl zakryt průhlednou skleněnou stěnou a počítá se s prohlídkami pro odbornou veřejnost.

Správcem a majitelem objektu je Ministerstvo kultury, v 50letém pronájmu jej má společnost Hybernia.

Možnost pronájmu divadla (koncerty, plesy, módní přehlídky). K dispozici restaurace, bary a letní terasa.
Kapacita: 736 míst + 80 komfortních křesel na balkoně a ve dvou VIP lóžích
Divadlo je klimatizováno.

Smazat logy Zavřít