Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně

Sdílet

Pravoslavný dřevěný kostelík s šindelovou střechou v Kinského zahradě je typickou lidovou roubenou dřevěnou stavbou z Podkarpatské Rusi z 18. století, dnešního Zakarpatí na Ukrajině. Byl převezen z Medvedovců u Mukačeva, kam se dostal z Velkých Lúček v r. 1793, a byl znovu v Praze složen v r. 1929. Kostel se stal součástí sbírek Národopisného muzea.

více o místě

otevírací doba

Kostel byl 28. 10. 2020 z velké části zničen požárem a je nepřístupný.

více o otevírací době

otevírací doba

Kostel byl 28. 10. 2020 z velké části zničen požárem a je nepřístupný.

Kostelík sv. Michala je bojkovského typu. (Bojkovský je pojmenován podle ukrajinského kmene Bojků žijícím na rozhraní SV Slovenska, JV Polska a Podkarptaské Rusi. Je to stavební typ vyvinutý z východního typu centrálních kostelů se středovou kopulí, středně ovlivněný západními vlivy.) Má tři cibulovité věžičky, ta nejvyšší měří 17 m. Ke kostelíku patří ještě dřevěná zvonice, která je však umístěna mimo kostel (dole za Letohrádkem Kinských, na vyhlídkové pláni směrem k Holečkově ulici).
Původně byl kostelík řeckokatolický, ale v rámci historického sloučení řeckokatolické církve s pravoslavnou, je dnes označován za pravoslavný.

Kostel postihl 28. 10. 2020 rozsáhlý požár. V současné době je kostel v rekonstrukci.

 

 

podobná místa v okolí

Smazat logy Zavřít