Česká národní banka

Sdílet

Rozsáhlý bankovní palác byl postaven v letech 1935—1942 pro potřeby Živnostenské banky podle projektu arch. Františka Roitha. Budova je postavena ve funkcionalistickém stylu české individualistické moderny jako účelová a praktická budova použitelná pro všechny funkce moderního peněžního ústavu. Ve své době náležela k nejkomfortnějším a nejpřepychověji vybaveným bankovním budovám. V roce 1950 se objekt stal sídlem ústředí Státní banky československé a v roce 1993 pak ústřední banky České republiky – České národní banky. V letech 1997—2000 prošla budova zdařilou rekonstrukcí.

Smazat logy Zavřít