Židovské tradice a zvyky / Běh života I.

Sdílet

Židovské muzeum v Praze — Klausová synagoga

První část expozice Židovské tradice a zvyky se zabývá problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků. Návštěvník se zde seznámí se základní charakteristikou a prameny judaismu. Vitríny ve středové části ukazují modlitební knihy a rituální předměty, užívané ve všední dny a o šabatu. Druhá část expozice má název Běh života. Prohlídka začíná tématem narození. Přibližuje se zde především obřízka a vykoupení prvorozeného. Dalším připomínaným životním mezníkem je dosažení dospělosti. Zvyklosti při zásnubách a svatbě se představuje židovská domácnost s důrazem na typické rituální předměty.

Více

Smazat logy Zavřít