Stálé expozice Národního zemědělského muzea

Sdílet

Národní zemědělské muzeum

Myslivost

  • Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

Laboratoř ticha

  • Audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Vnořte se do ticha, obklopte se tichem a otevřete se nevšednímu zážitku.

R\bářství

  • Moderní interaktivní expozice představuje rybolov nejen jako potravinový fenomén, ale i ve spojení s rybníkářstvím jako významnou činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu. Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami a průhled do bobří nory.

Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM

  • Na ploše 520 m2 je představeno 20 nejdůležitějších předmětů – traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky. Je koncipována jako příběh, který provede návštěvníka historií mechanizace náročné práce zemědělců. Expozice má interaktivní charakter a její součástí jsou elektronické hry, herní konzole, vzdělávací a výukové programy pro školy.

Voda v krajině

  • Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících s významem a rolí vody v našem životě. Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. Symbolem expozice zůstává člověk, pro nějž je voda podmínkou života, který ji umí zkrotit, ale také s ní prohrává.

Objevovna

  • Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům „objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupeným v Národním zemědělském muzeu. Probíhají zde také výukové či lektorské programy a přednášky pro školní a zájmové skupiny.

Živá zahrada

  • Zahrada s vyhlídkovou terasou vám nabídne nejen netradiční a výjimečný pohled na Prahu. Na střešním záhonu si můžete nejen přivonět k bylinkové zahrádce, ale v muzeu si můžete také vypůjčit piknikové vybavení a zakoupit české kvalitní potraviny. Výhled na Prahu si tak můžete vychutnat všemi smysly, včetně těch chuťových

Gastronomie

  • Expozice Gastronomie – pro děti i profesionály spojuje dětskou gastronomickou hernu a gastrostudio, a nabízí tak pohled na jídlo i jeho přípravu z mnoha perspektiv. Jídlo jako nezbytnost, radost i hra. Děti uvnitř expozice podniknou hned několik zajímavých výletů – do dávné i nedávné historie, do jednotlivých ročních období a také do různých přírodních prostředí.

Zemědělství

  • Zemědělství od neolitu představuje základ celé společnosti, je nejvýznamnějším přínosem pro lidstvo, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. Mottem moderní interaktivní expozice je „Umírněnost neboli cesta selského rozumu“. Najdete v ní unikátní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku.

Více

 

Smazat logy Zavřít