Stálé expozice Národního technického muzea

Sdílet

Národní technické muzeum

V expozici Architektura, stavitelství a design jsou představeny nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v letech 1860–1989. 

Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd – unikátních sbírkových předmětů.

V expozici Doprava je v samostatných příbězích představen historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy a hasičské techniky.

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv od 19. století až dodnes, je prezentován společně se základními fotografickými procesy a jejich vývojem ve stylizovaném fotografickém ateliéru v expozici Foto kino.

Expozice Tiskařství evokuje autentickou atmosféru tiskárny a seznamuje s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost.

Retrospektivní pohled do několika časových celků koncipovaných od současnosti do poloviny 19. století nabízí expozice Technika v domácnosti.

Hlavním námětem expozice Chemie kolem nás je příběh setkávání člověka a chemie během dne, představuje také způsob práce v laboratořích v minulosti a současnosti.

Expozice Měření času zobrazuje technický vývoje chronometrie. Zvláštní zřetel je brán na rozvoj domácího hodinářství, jehož počátky jsou doloženy již za vlády Lucemburků.

Báňskou techniku a dobývací technologie v průběhu dějin představuje expozice Hornictví. Nejdůležitějším pilířem expozice je maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století, jejíž chodby dosahují rozlohy 350 m².

Expozice Hutnictví / Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo.

Expozice Interkamera / Prostor, barva a pohyb seznamuje s historickými i současnými druhy prostorové fotografie. Jsou zde představeny všechny základní fotochemické procesy barevné fotografie, principy digitální fotografie a vývoj fotografického zachycení pohybu.

Prohlídka expozice Televizní studio je s ohledem na svůj charakter možná pouze s průvodcem, který návštěvníkům názorně ukáže, jak studiová technika funguje.

Interaktivní expozice Technika hrou s výstavou Top Secret o špionážních taktikách na desítkách exponátů ukazuje principy daktyloskopie, balistiky, kódování dokumentů apod.

Expozice Cukr a čokoláda je věnována českému cukrovarnictví. Cukr byl pro Československo strategickou komoditou, která měla politický vliv, a proto se mu také říkalo „bílé zlato“.

Herna Merkur je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu a poučení. Je věnovaná kovové stavebnici Merkur – nejznámější české hračce, která vznikla počátkem dvacátého století.

Více

 

 

 

Smazat logy Zavřít