Město K. Franz Kafka a Praha

Sdílet

Franz Kafka Museum

Expozice Město K. Franz Kafka a Praha vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. V letech 2002–2003 proběhla její repríza v Jewish Museum v New Yorku. V roce 2005 byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny.

Nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky (1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. století.

Výstava prezentuje většinu prvních vydání Kafkových děl, korespondenci, deníky, rukopisy, fotografie a kresby, které v minulosti nikdy nebyly vystavovány, trojrozměrné exponáty, pět audiovizuálních programů a hudbu vytvořenou speciálně pro tuto výstavu. Výstava má dvě části. První, nazvaná Existenční prostor kategorizuje hlavní události života a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární topografie ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.

Více informací

 

Smazat logy Zavřít