František Kupka & Otto Gutfreund

Sdílet

Museum Kampa

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda.

František Kupka (1871–1957)

František Kupka, tento snad nejdůležitější český malíř 20. století, prožil většinu svého života ve Francii, s pražským prostředím však udržoval stálý kontakt. Expozice představuje klíčová obrazová díla ze sbírek Musea Kampa a obměňující se výběr kreseb – podoba expozice je také upravována dle aktuální stávající výstavy. Stálá expozice je rozdělena do několika okruhů. V první části se má návštěvník možnost seznámit s figurativní Kupkovou tvorbou zejména z let 1899–1911, která stojí v počátku jeho cesty k nefigurativnímu/abstraktnímu umění. Další část expozice se soustředí na Kupkův způsob práce s barvou, vycházející z jeho vlastního konceptu „barevných plánů“ odlišného od tehdy se prosazujícího kubistického pojetí plochy a barevnosti (lépe nebarvy). Třetí část ukazuje, jakým způsobem se Kupka soustředí na problematiku bodu, linie a plochy.

Otto Gutfreund (1889–1927)

Gutfreundovo dílo představuje nejkomplexnější rozvinutí kubismu v evropském sochařství. S počáteční fází nového uměleckého směru se Gutfreund seznámil ještě během svého studia v Paříži v letech 1909 a 1910, a jako jediný z tehdejších sochařů spoluutvářel jeho vývojové proměny, známé z tvorby jeho hlavních protagonistů Pabla Picassa a Georgese Braqua. Ve své tvorbě dospěl nejprve ke kuboexpresionismu – stylu, který byl osobitou syntézou kubismu a expresionismu. V následujícím období se zaměřil zejména na figurální plastiky jednoduchých oblých tvarů, pod vlivem tzv. rondokubismu, který se v architektuře a designu rozvinul po 1. světové válce a definoval nový vizuální styl mladé Československé republiky, vzniklé v roce 1918.

Více

 

Smazat logy Zavřít