Expozice Člověk – nástroj – hudba představuje hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale také jako základní prostředníky mezi člověkem a hudbou. Z dnešního světa ruchu a přetížení reprodukovanou a počítači spolutvořenou hudbou všech žánrů, jak ji zprostředkuje vstupní sál expozice, vstoupí návštěvník do intimnějšího prostředí sálů věnovaných dobám, kdy člověk musel vyrobit a vzít do ruky nástroj, aby mohl hudbu hrát a vnímat. Projde historií a pozná jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i jak se na ně hrálo a při jakých společenských příležitostech se používaly. Sbírky muzea obsahují notový materiál, vzácné hudební nástroje, staré gramofonové desky, pozůstalosti našich hudebníků. Vzácným exponátem je kladívkový klavír, na kterém hrál W. A. Mozart při své návštěvě v Praze roku 1787 v Ústavu šlechtičen.

Více

Smazat logy Zavřít