Ikony světového umění

Výstavní projekt První republika na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněných o zápůjčky od institucí či ze soukromých sbírek, představuje bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa mezi lety 1918–1938.

Expozice se neomezuje pouze na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborový přesah, a to díky prezentaci dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky, jako jsou knižní tvorba, design či užitý grafický design. Projekt představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka, prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí, a přibližuje i významná kulturní centra mladého státu. Součástí expozice jsou také částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava surrealistů v ČSR).

V daném časovém a prostorovém rámci představuje výstavní projekt významné události na poli výtvarné kultury s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter území první republiky.

Více

 

Smazat logy Zavřít