Malostranské mostecké věže

Sdílet
 • praguevisitorpass

Dvě stylově odlišné nestejně vysoké věže propojené branou tvoří vstup z Karlova mostu na Malou Stranu. Menší věž je románská, pochází z 12. století, dnešní renesanční podoba je z r. 1591. Vyšší věž z r. 1464 navazuje svou pozdně gotickou architekturou na Parléřovu Staroměstskou mosteckou věž. Z jejího ochozu je nádherný výhled na plynoucí Vltavu a historické jádro metropole.

více o místě

otevírací doba

leden—březen

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—18:00  

duben—květen

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—19:00  

červen—září

po, út, st, čt, pá, so, ne 09:00—20:30  

říjen—listopad

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—18:00  

prosinec

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—19:30  

více o otevírací době

vstupné

základní 190 Kč
snížené Snížené vstupné je určeno pro děti 6 - 15 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let a osoby se ZTP. 130 Kč
rodinné Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 4 děti. 380 Kč

Akce Ranní sleva: 50 % ze vstupného každý den vždy první hodinu po otevření

Držitel karty Lítačka: 170 Kč

Kombinované vstupné: Malostranská mostecká věž + Staroměstská mostecká věž

 • dospělí: 280 Kč
 • snížené vstupné: 190 Kč
 • rodinné vstupné: 560 Kč

Multi vstupenka „9 objektů v 365 dnech
vstupenka je k zakoupení na každé z věží nebo formou dárkového voucheru on-line

 • dospělí: 990 Kč
 • snížené vstupné: 690 Kč

10% sleva na vstupné při nákupu eVstupenky on-line

Zdarma: děti do 5 let, osoby s průkazkou ZTP/P s 1 doprovodem

Náš tip: Na všechny druhy vstupenek (vyjma skupinových a školních, přednáškových programů a speciálních akcí PCT) získáte slevu 50 Kč na 24hodinovou jízdenku na historickou tramvaj 42. Vstupenku lze uplatnit při koupi jízdenky v tramvaji v tentýž den. Možná je pouze platba platební kartou. 50korunová sleva je poskytnuta též na každou osobu v rámci rodinné vstupenky. A naopak, pokud už jízdenku vlastníte, můžete požadovat po dobu platnosti jízdenky 20% slevu ze vstupného na jedné z věží ve správě PCT (nevztahuje se na Multi vstupenku).

více o vstupném

bezbariérovost

Objekt není bezbariérový.

vstupné

základní 190 Kč
snížené Snížené vstupné je určeno pro děti 6 - 15 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let a osoby se ZTP. 130 Kč
rodinné Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 4 děti. 380 Kč

Akce Ranní sleva: 50 % ze vstupného každý den vždy první hodinu po otevření

Držitel karty Lítačka: 170 Kč

Kombinované vstupné: Malostranská mostecká věž + Staroměstská mostecká věž

 • dospělí: 280 Kč
 • snížené vstupné: 190 Kč
 • rodinné vstupné: 560 Kč

Multi vstupenka „9 objektů v 365 dnech
vstupenka je k zakoupení na každé z věží nebo formou dárkového voucheru on-line

 • dospělí: 990 Kč
 • snížené vstupné: 690 Kč

10% sleva na vstupné při nákupu eVstupenky on-line

Zdarma: děti do 5 let, osoby s průkazkou ZTP/P s 1 doprovodem

Náš tip: Na všechny druhy vstupenek (vyjma skupinových a školních, přednáškových programů a speciálních akcí PCT) získáte slevu 50 Kč na 24hodinovou jízdenku na historickou tramvaj 42. Vstupenku lze uplatnit při koupi jízdenky v tramvaji v tentýž den. Možná je pouze platba platební kartou. 50korunová sleva je poskytnuta též na každou osobu v rámci rodinné vstupenky. A naopak, pokud už jízdenku vlastníte, můžete požadovat po dobu platnosti jízdenky 20% slevu ze vstupného na jedné z věží ve správě PCT (nevztahuje se na Multi vstupenku).

úplný ceník vstupného

prohlídky

návštěvní řád

otevírací doba

leden—březen

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—18:00  

duben—květen

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—19:00  

červen—září

po, út, st, čt, pá, so, ne 09:00—20:30  

říjen—listopad

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—18:00  

prosinec

po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00—19:30  

symbol věže: maltézský kříž

Nižší mostecká věž zvaná Juditina je v jádru románská. Pamatuje časy, kdy se v sousedství prvního kamenného mostu přes Vltavu usídlili johanité, později zvaní maltézští rytíři, jejichž znakem je osmicípý bílý kříž. Johanité zde poskytovali útočiště zbožným poutníkům a strážili jejich bezpečí i s mečem v ruce. Ve 12. století byl areál johanitů první stavbou na tomto konci mostu. Ostatně české Velkopřevorství maltézských rytířů má své sídlo na Malé Straně dodnes a je nejstarším velkopřevorstvím na světě.

historie

Nižší mostecká věž, též zvaná Juditina, je v jádru románská, pochází asi z počátku 2. čtvrtiny 12. století. Je zřejmě starší než byl Juditin most. Je stavěna z opuky a byla součástí levobřežního opevnění. Zbytky rustikované omítky, okenní šambrány, štíty a střecha jsou z doby renesanční úpravy z roku 1591. Na začátku 15. století bylo ve věži zřízeno vězení pro nejtěžší provinilce. Od konce 16. století do roku 1784 sloužila jako celní úřad. Potom vystřídala několik majitelů a od roku 1893 patří městu. Věž není veřejnosti přístupná. Ve sklepení se zachoval unikátní soubor rytin pocházejících z poloviny 13. století, které zobrazují lidské postavy, zvířata a zbraně, osmicípou hvězdu a řadu šlechtických erbů.

K věži je přistaven malý domek, zvaný celnice. V jeho prvním patře vedle vchodu do menší mostecké věže se nachází pozdně románský opukový reliéf, který zdobil východní průčelí věže a až do 16. století byl vidět z mostu. Koncem 19. století byl náhodně odkryt, poté další půlstoletí skryt pod bedněním. V roce 1951 byl upraven péčí Uměleckoprůmyslového muzea a v letech 1981—83 restaurován akad. sochařem Jožkou Antkem. Reliéf, již v době svého objevení značně poškozený, je chráněn velkou předsunutou skleněnou tabulí. O původu a námětu díla se vedou spory. Na reliéfu jsou dvě postavy téměř v životní velikosti: vpravo panovník sedící na trůně, vlevo klečící muž jakoby panovníkovi něco podával nebo od něj něco přijímal. Mezi nejpřijatelnější patří názor, že jde o císaře Fridricha Barbarosu a klečícího krále Vladislava v okamžiku, kdy císař předává Vladislavovi královskou korunu. Další názor nabízí např. téma adorace Přemysla Otakara II.

Vyšší mostecká věž byla postavena po roce 1464 na náklad Jiřího z Poděbrad na místě starší věže románské. Její podoba navazuje na koncepci Parléřovy Staroměstské mostecké věže. Stavební materiál tvoří velké pískovcové kvádry. Na věži jsou připravené výklenky, do nichž byly patrně plánovány i monumentální sochy, jejichž provedení však nebylo realizováno. Důkladně opravována byla v letech 1874—79 pod vedením arch. Josefa Mockera. Věž sloužívala jako hláska a skladiště. Výška věže je cca 43,5 m bez makovic a špiček, ochoz je ve výšce 26 m. Je veřejnosti přístupná.

Branou mezi oběma věžemi se vchází na Malou Stranu. Brána má nadezdívku s cimbuřím, je opatřená znaky zemí Václava IV. (lev lucemburský, lev český a moravská orlice, pod nimi znak Starého Města na straně mostní, vratislavská orlice, český lev, dolnolužický znak, pod nimi erb malostranský do Mostecké ulice). Brána vznikla po roce 1411 na místě starší, nepochybně románské stavby.

majitel: Hlavní město Praha
správce: Prague City Tourism

 

exkluzivní zážitky

Přejete si privátní prohlídku věže se skleničkou šampaňského? Ve vybraných hotelech vám nabídneme exkluzivní zážitky. Zeptejte se vašeho concierge, co vše pro vás můžeme udělat.
Nabídka platí pro hosty v následujících hotelech:
*****Andaz › Augustine › Aria › Corinthia › CPI Hotels › Falkensteiner Hotel Maria › Four Seasons › Golden Well › Mandarin Oriental ›The Emblem › The Mozart › Vienna House Diplomat

 

Smazat logy Zavřít