Grébovka (Havlíčkovy sady)

Sdílet

Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, jezírkem, pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí kromě unikátních výhledů na Prahu i posezení v půvabné vinárně Altán Grébovka uprostřed rozsáhlých vinic či v zahradní kavárně Pavilon Grébovka s unikátní replikou původní historické kuželkové dráhy ze 70. let 19. století.

více o místě

otevírací doba

listopad—březen

po, út, st, čt, pá, so, ne 06:00—22:00  

duben—říjen

po, út, st, čt, pá, so, ne 06:00—00:00  

více o otevírací době

otevírací doba

listopad—březen

po, út, st, čt, pá, so, ne 06:00—22:00  

duben—říjen

po, út, st, čt, pá, so, ne 06:00—00:00  

co můžete v Grébovce vidět:

Gröbeho vila: novorenesanční památka v Havlíčkových sadech. Od roku 2003 slouží vila jako školící středisko pro právníky. Vila není běžně přístupná veřejnosti. Konají se tu příležitostně koncerty a výstavy.

Altán Grébovka (vinný šenk) oblíbené místo pro konání svateb

Café Pavilon Grébovka: Pavilon v horní části, který byl postaven v 70. letech 19. století a sloužil původně jako střelnice a kuželník, je nově rekonstruován. Slavnostní otevření pavilonu a repliky původní historické kuželkové dráhy proběhlo v září 2009 při příležitosti vinobraní. Nyní slouží jako kavárna

Umělá jeskyně Grotta: a její blízké okolí, tzv. romantická část s fontánou po rekonstrukci slavnostně otevřena 17. 9. 2011. Funguje jako alternativní kulturní scéna.

Dále byl zpřístupněn severozápadní svah s vodopádem, umělým jezírkem (v jezírku žijí užovky obojkové) a Klotildinou vyhlídkou.

V zahradě je několik hřišť, lavičky a cvičební zařízení na protahování a posilování.

Volné pobíhání psů není dovoleno.

historie

Zahrada Gröbovka se nachází v prostoru vymezeném ulicemi U Havlíčkových sadů, Rybalkova a potokem Botičem. Byla založena jako originální součást budovaného sídla továrníka Moritze Gröbeho.

Gröbeho vila (Gröbovka, Grébovka)

Ve svahu mezi Botičem a Vinohrady ležely dvě usedlosti s vinicemi Dolní a Horní Landhauska. V roce 1870 koupil obě včetně všech pozemků podnikatel Moritz Gröbe, Horní Landhausku nechal zbourat, na jejím místě vystavět své letní sídlo a v jeho okolí vybudovat překrásný anglický park. Dvoupatrovou vilu ve stylu honosného sídla italské renesance projektoval Antonín Barvitius, vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel v letech 1871 – 88. Interiéry navrhoval Josef Schulz. Na fasádě pod střechou budovu zdobí pás fresek s motivy dětí od malíře Kuglera. Plastická výzdoba interiérů je od sochaře Detema. Vila má v přízemí obrovskou terasu spojenou dvouramenným schodištěm s vinicí sv. Kláry, která byla nedávno obnovena ve svahu pod budovou. Z přízemní terasy je nádherný rozhled na jižní část města. Po smrti Gröbeho jeho dědicové vilu pronajali. Ubytovala se zde vnučka císaře Františka Josefa I. se svým manželem knížetem Windischgrätzem. Když byl kníže převelen do Vídně, vilu opustili. V roce 1905 vše odkoupila vinohradská obec. Budova nějaký čas sloužila Vysoké škole lesnické a v roce 1937 zde byla na náklady města Prahy zřízena Baxova domovina dětských zájezdů pro přechodné ubytování mimopražské mládeže při návštěvě hlavního města Prahy. Byla pojmenována po primátoru Baxovi. Za okupace obsadila vilu německá nacistická organizace mládeže Hitlerjugend a 14. února 1945 byla i s částí zahrady při bombardování a následném požáru značně poničena. Po válce byla roku 1953 opravena a sloužila jako Dům pionýrů a mládeže. V té době došlo k různým necitlivým zásahům stavebním i ve výzdobě. V současnosti jsou objekty ve správě městské části Prahy 2. Rekonstrukce, kterou provedla firma Skanska, byla dokončena r. 2007.
Obytné stavení Dolní Landhauska bylo zachováno, ale novorenesančně upraveno.

Budování okolního prostoru bylo taktéž inspirováno italskou renesancí – terasa a schodiště do vinice, grotta, teatron s fontánou a vodní kaskádou, jezírko a vodotrysky, pavilony a sochy Bohuslava Schnircha. Grottu se skalkami na navrhl Josef Vorlíček.

Moritz Gröbe v roce 1891 zemřel a pro dědice bylo obtížné a nákladné sídlo nadále udržovat. Po smrti Gröbeho manželky areál pronajímali a v roce 1905 ho prodali tehdejšímu městu Královské Vinohrady, které ho po nezbytných úpravách 16. května 1906 otevřelo pro veřejnost jako Havlíčkovy sady.

Již při zakládání zahrady bylo využito přirozené různorodosti místa. Parkové úpravy byly od počátku realizovány v duchu celoročně přitažlivého místa s malebnými zákoutími a zdařile dotvářeným terénem.

Do druhé světové války byla zahrada udržována a ve večerních hodinách zamykána. Při bombardování Prahy 14. února 1945 byla poškozena vila, vstupní brána, vivárium (malé zoo) a zahrada se stala volně přístupnou bez omezení. Po zahlazení válečných stop byla postupně ničena historická hodnota sadů a to nejen z nedostatku prostředků na údržbu, ale zejména kvůli vandalskému ničení.

V zahradě je zastoupen bohatý sortiment dřevin – až 120 druhů (jinan dvoulaločný, jasan ztepilý, břestovec západní, buk lesní, topol balsámový, svitel latnatý a další).

V roce 1964 byl areál vyhlášen nemovitou kulturní památkou.

vinice

Vinice byla založena v místě bývalého terénního zlomu, na nějž bylo při stavbě vinohradského tunelu vyvezeno 60 000 koňských povozů zeminy. V meziválečném období byla nazývána Primátorská. Pěstovaly se tu odrůdy vína Frankovka, Burgundské, Svatovavřinecké, Portugalské, Ryzlink, tramín a Sylvánské. Na konci války byla vinice poškozena a až do roku 1993 chátrala. V tomto roce se jejím majitelem stala MČ Praha 2 a od roku 1997 se zde každoročně koná Vinohradské vinobraní. Vinice produkuje vlastní víno, které získalo certifikát komise znalců. Mezi odrůdy, které se na vinici pěstují patří také Miller – Thurgau, Rulandské šedé a Rulandské modré.

Vinice má rozlohu 1, 7 ha a roční produkce vína činí 4000 litrů.

 

Smazat logy Zavřít