Expozice představuje téma požáru jako součást dějin Prahy. Vypovídá o nebezpečí požárů v uplynulých staletích i v časech nedávno minulých, stejně jako o způsobech, kterými se obyvatelé metropole bránili proti ničivému živlu, jak se vyvíjely technické možnosti i institucionální zakotvení hašení požárů. Expozice je založena na využití digitálních reprodukcí vyobrazení Prahy, velkých pražských požárů i hasičské výstroje a výzbroje.

Pojetí expozice maximálně využívá možnosti multimediálních prvků. Vedle konkrétních zachycení tematiky ohně a boje s ním pomocí promítaných obrazů, grafických listů, fotografií či dobových učebnic pro hasiče a požárních řádů je návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci při rozsáhlých požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smyslových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, které zachvátily celé čtvrti.

 

 

Smazat logy Zavřít