Pozorovatelna Státní bezpečnosti Kajka

Sdílet

Svatomikulášská městská zvonice

Vystoupejte do nejvyššího patra věže a z barokních okének zažijte výhled, jaký měli agenti StB na „objekty zájmu“.

Jednou z oblíbených metod činnosti Státní bezpečnosti bylo tzv. trasové sledování. V centru Prahy byli jeho hlavními cíli především západní diplomaté; k tomuto účelu tajná politická policie zřizovala na výhodných místech skrytá pevná stanoviště. Těchto pozorovatelen bylo v Praze více než 70.

Jedna z nich se od roku 1964 až do konce osmdesátých let nacházela v nejvyšších prostorách Svatomikulášské městské zvonice. Měla krycí název Kajka, ale neformálně se jí říkalo Dědkostroj či Dědkárna — obsluhu stanovišť totiž často brigádnicky zajišťovali bývalí příslušníci StB v důchodu. Úkolem agentů v tomto objektu bylo monitorování velvyslanectví USA, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. Služba měla od roku 1978 k dispozici také záběry kamery snímající Mosteckou ulici až ke Karlovu mostu.

Nyní je prostor jediným veřejně přístupným místem tohoto typu, které je uchováno v relativně dobové podobě. V interiéru se dochovalo původní obložení stěn a zbytky elektroinstalace. Expozici doplňuje krátký film přibližující život ve věži za časů jejího obsazení StB.

 

 

Smazat logy Zavřít